راهنمای استفاده از خدمات پیامکی نورچین

توجه : در صورتیکه دریافت پیامک تبلیغاتی را برای موبایل خود غیر فعال کرده اید از این سامانه پیامک دریافت نخواهید کرد

1-     ثبت نام در سامانه پیامکی نورچین

2-     انتخاب دروس جهت دریافت پیامک

3-     شارژ اعتبار (جهت دریافت پیامک های دانشگاه نیاز به شارژ نیست)

4-     ارسال پیامک به سامانه با تلفن همراه معرفی شده در زمان ثبت نام به شماره 50002060757050 مطابق جدول زیر

 

خروجی

مثال

پیامک

تغییر کلمه عبور سامانه پیامکی

Pass 123456

Pass کلمه عبور جدید

تاریخ آزمون میان ترم درس هایی که دانشجو در سامانه جهت دریافت پیامک انتخاب کرده است.

midterm

Midterm

ارسال درخواست تغییر رمز گلستان به کاربر ارشد مرکز بوشهر (فقط دانشجویان مرکز بوشهر)

Golestan password

Golestan password

تاریخ آخرین بروزرسانی برنامه ها

Prog LastUpdate

Prog LastUpdate

برنامه درس های انتخابی در تاریخ خاص

Prog Date 13920813

Prog Date yyyymmdd

اولین برنامه درس انتخابی بعد از ارسال پیامک

Prog 1212256 01

Prog   گروه کد درس 

برنامه همه درس های رشته دانشجو در تاریخ انتخابی

Prog Date Branch 13920813

Prog Date Branch تاریخ

وضعیت برگزاری کلاس درس انتخاب شده در اولین برنامه بعد

Prog State 1212256 01

Prog State  گروه کد درس

برنامه درس های انتخابی دانشجو تا یک هفته بعد

Prog Week

Prog Week

دریافت تاریخ، شماره صندلی و محل برگزاری آزمون کلیه آزمون ها

Exam

Exam

دریافت تاریخ، شماره صندلی و محل برگزاری آزمون انتخابی

Exam 1212256

Exam  کد درس

دریافت تعداد اعتبار پیامکی

Credit

Credit

انتقال شارژ پیامکی به کاربر دیگر

Charge 09799854142 10

Charge  تعداد موبایل مقصد 

حذف کاربر

Delete

Delete